The Crime Writers' Association

Gold 2013

Sara Paretsky
Breakdown
longlisted
Hodder & Stoughton

Amazon